Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bakkerij Rood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bakkerij Rood, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bakkerij Rood verstrekt. Bakkerij Rood kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw IP-adres

WAAROM BAKKERIJ ROOD GEGEVENS NODIG HEEFT

Bakkerij Rood verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bakkerij Rood uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BAKKERIJ ROOD GEGEVENS BEWAART

Bakkerij Rood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bakkerij Rood verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bakkerij Rood worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bakkerij Rood gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bakkerij Rood maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief deAdwords-advertenties van Bakkerij Rood bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over deWebsite aan Bakkerij Rood te kunnen verstrekken enomhaar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bakkerij Rood heeft hier geen invloed op. Bakkerij Rood heeft Google geen toestemming gegeven om via Bakkerij Rood verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bakkerijrood.nl. Bakkerij Rood zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bakkerij Rood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bakkerij Rood maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bakkerij Rood verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bakkerij Rood op via info@bakkerijrood.nl. https://bakkerijrood.nl is een website van Bakkerij Rood.

Bakkerij Rood is als volgt te bereiken:

Postadres:

Westerstraat 81 – 83
1601 AD Enkhuizen

Vestigingsadres:

Westerstraat 81 – 83
1601 AD Enkhuizen

InschrijvingsnummerhandelsregisterKamervanKoophandel:

36004287

Telefoon: 0228 -312835

E-mailadres:info@bakkerijrood.nl

Privacyverklaring downloaden